bildt engeland nederland friesland

Nije fiertalige lesbrief en website foor Bildtse basisskoalen

Op Falentynsdâg presinteerde de Kemissy Meertalighyd fan de gemeente ‘t Bildt in de raadszaal hur fierde fiertalige lesbrief die’t deuze keer ‘t thema “Kûnst op het Bildt” met kreeg. De presintatiedatum waar koazen om de liefde voor de taal, ‘t gebied en al syn kûnstrykdom te benadrukken. De lesbrief is bedoeld foor de bovenbouw fan alle basisskoalen op ‘t Bildt en kin feulsaidig brúkt worre. Fier kûnstners út ferskillende kûnstdisciplines worden interviewd in ‘n ferskillende taal: Bildts, Frys, Nederlâns en Ingels. De kûnstners Hendrik Elings, Simy Sevenster, Ellen Floris en Paulien Ploeger fertelden an de interviewster wat hur bynt en inspireert op ‘t Bildt. De leden van de Kemissy maakten lesmateriaal bij de interviews. De teksten worden op CD-rom insproken, soadat de ferhalen belústerd en metlezen worre kinne. De onderwiisbegelaidingsdienst Cedin fersorgde de interviews, begelaiding en opmaak. 

Wethouder Haarsma fan onderwiis kreeg de opdracht om de website www.meertalighyd.nl in gebrúk te nimmen. Derop het de Kemissy, die’t meeste taken as frijwilligerswerk ferfult, de al eerder maakte lesbrieven en alle andere beschikbere Bildtstalig lesmateriaal plaatst. Dit kin dan middels digitale skoalbôrden of in printform deur skoalen of andere interesseerden binnen, maar ok bútten de gemeente brúkt worre. In de toekomst sil d’r nij beskikber kommen materiaal bij komme. Ok binne d’r links naar andere interessante sites over meertalighyd en achtergrôndinformatie op te finen. 

De Kemissy Meertalighyd het plannen foor ‘t maken van een nije lesbrief, seker nou’t  de gemeenteraad ‘t ôflopen jaar besloaten het de kommende jaren niet op het Bildts besúnnig te willen. Omdat ok de provînsy geld beschikber stelt, kin d’r de kommende jaren nag meer meertalig lesmateriaal ontwikkeld worre.

     

Nieuwe viertalige lesbrief en website voor Bildtse basisscholen

Op Valentijnsdag presenteerde de Kemissy Meertalighyd van de gemeente het Bildt in de raadszaal haar vierde viertalige lesbrief die deze keer het thema “Kûnst op het Bildt” mee kreeg. De presentatiedatum was gekozen om de liefde voor de taal, het gebied en al zijn kunstrijkdom te benadrukken. De lesbrief is bedoeld voor de bovenbouw van alle basisscholen op het Bildt en kan veelzijdig gebruikt worden. Vier kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines werden geïnterviewd in een verschillende taal: Bildts, Fries, Nederlands en Engels. De kunstenaars Hendrik Elings, Simy Sevenster, Ellen Floris en Paulien Ploeger vertelden aan de interviewster wat hun bindt en inspireert op het Bildt. De leden van de Kemissy maakten lesmateriaal bij de interviews. De teksten werden op CD-rom ingesproken, zodat de verhalen beluisterd en meegelezen kunnen worden. De onderwijsbegeleidingsdienst Cedin verzorgde de interviews, begeleiding en opmaak. 

Wethouder Haarsma van onderwijs kreeg de opdracht om de website www.meertalighyd.nl in gebruik te nemen. Daarop heeft de Kemissy, die de meeste taken als vrijwilligerswerk vervult, de al eerder gemaakte lesbrieven en alle andere beschikbare Bildtstalig lesmateriaal geplaatst. Dit kan dan middels digitale schoolborden of in printvorm door of scholen of andere geïnteresseerden binnen, maar ook buiten de gemeente gebruikt worden. In de toekomst zal er nieuw beschikbaar gekomen materiaal bij komen. Ook zijn er links naar andere interessante sites over meertaligheid en achtergrondinformatie op te vinden. 

De Kemissy Meertalighyd heeft plannen voor het maken van een nieuwe lesbrief, zeker nu de gemeenteraad afgelopen jaar heeft besloten de komende jaren niet op het Bildts te willen bezuinigen. Omdat ook de provincie geld beschikbaar stelt, kan er de komende jaren nog meer meertalig lesmateriaal ontwikkeld worden.

 

Plek voor een Feestje

De laatste publicatie van de Kemissy Meertalighyd

 

CD Speule met Bildts

Taal belaids priis 2010

Meertaligheid, een uitzondering?

"Integendeel! Opgroeien met één taal is eerder een bijzonderheid. Alleen al in Europa wonen 50 miljoen mensen die iedere dag twee of meer talen spreken"

Gastenboek

Een méér dan bewonderenswaardig initiatief.
Prachtige side, en 'n goed ynysjatyf. Ok al weun ik nie...

Bezoekers

Vandaag40
Gisteren46
Deze week40
Deze maand617
Totaal91149